Belangrijke informatie

Dit onderzoek is voorgelegd aan en goedgekeurd door de ethische commissie van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent. Deelnemen aan deze studie houdt in dat u online de vragenlijst invult en/of deelneemt aan een persoonlijk interview.

Uiteraard worden uw gegevens door ons strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Deelnemen aan deze studie is volkomen vrijwillig. Ook nadat u toegestemd hebt om deel te nemen, kan u op elk moment uw toestemming intrekken zonder dat u hiervoor een reden dient op te geven. Om uw anonimiteit te vrijwaren, zal alle informatie die u per ongeluk zou verstrekken bij het beantwoorden van vragen, en die zou kunnen leiden tot uw herkenbaarheid of identificatie (zoals namen van individuen, groepen, specifieke plaatsen of gebeurtenissen, enzoverder) uit de database worden verwijderd.

Deelnemen aan dit onderzoek brengt geen bijkomende kosten met zich mee, maar het levert u ook geen financiële of andere voordelen op. Toch is uw medewerking belangrijk; uw deelname vormt de basis voor een geheel van kennis dat kan leiden tot een beter begrip van de redenen waarom mensen cannabis om gezondheidsredenen gebruiken in Vlaanderen.

We zullen de resultaten met u delen via deze website van het project. Verder kunt u daar de voortgang van het onderzoek volgen en ons vragen stellen via onze Facebookpagina


Ter verduidelijking

Hier vindt u meer uitleg over de termen ‘cannabis’ en ‘cannabisgebruik om gezondheidsredenen’, indien u niet zeker bent of u in aanmerking komt voor deze studie:

  • Met ‘cannabis’ bedoelen we cannabis in alle mogelijke vormen, waaronder de cannabisplant, geneesmiddelen op basis van cannabis (bv.: Sativex), olies, tincturen, hasj, synthetische cannabis en andere cannabisproducten (bv.: eetwaren, extracten).
  • Met ‘cannabisgebruik om gezondheidsredenen’ bedoelen we het gebruik van cannabis voor de verlichting van gezondheidsklachten, ook gekend als ‘medicinaal cannabisgebruik’.