Prof. dr. Tom Decorte en Frédérique Bawin nodigen u graag uit om deel te nemen aan een onderzoek naar cannabisgebruik om gezondheidsredenen in Vlaanderen, gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderwijs (FWO). Deze studie wordt uitgevoerd door het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) van de Universiteit Gent. Dit onderzoek heeft tot doel meer kennis te vergaren over cannabisgebruik om gezondheidsredenen. Aangezien het gebruik van cannabis in België niet is toegestaan, beschikken we nauwelijks over informatie over of en hoe mensen cannabis gebruiken om hun gezondheidsklachten te verlichten. Een belangrijke bron van informatie zijn de mensen zelf die cannabis om gezondheidsredenen gebruiken. Hiervoor hebben we een online vragenlijst en een interview ontwikkeld. U kan aan beide deelnemen.

De algemene bevolking weet vaak minder over het gebruik van cannabis om gezondheidsredenen en er bestaan verscheidene misinterpretaties over het onderwerp. Uw deelname aan het onderzoek helpt ons om een genuanceerd beeld te schetsen van cannabisgebruik om gezondheidsredenen en bepaalde eenzijdige opvattingen over het onderwerp te doorbreken.

Bedankt voor uw interesse in deze studie!

Prof. Dr. Tom Decorte en Frédérique Bawin


Wie zoeken we?

Om dit te realiseren is uw verhaal erg belangrijk voor het doel van het onderzoek.
Wij zijn op zoek naar mensen uit Vlaanderen die

  • cannabis (soms) om gezondheidsredenen gebruiken
  • EN/OF cannabis in het verleden hebben gebruikt om gezondheidsredenen
  • EN/OF cannabis hebben uitgeprobeerd om gezondheidsredenen
  • EN minstens 18 jaar oud zijn

Deelnemen

Online bevraging

Deelname houdt in dat u online een vragenlijst invult.

De vragenlijst gaat over cannabisgebruikspatronen, motieven voor gebruik, gezondheid en medische behandelingen.

Persoonlijk interview

Deelname houdt in dat u persoonlijk geïnterviewd wordt door de onderzoekster.

In dit interview wordt er naar uw persoonlijk verhaal geluisterd. Er wordt dieper ingegaan op de betekenis die cannabis heeft voor uw gezondheid en uw leven.

Deelnemen:

Vul uw e-mailadres of telefoonnummer hieronder in, dan zal de onderzoekster contact met u opnemen:*

[recaptcha]

U kan ook altijd zelf contact met ons opnemen:

frederique.bawin@ugent.be
Tel.: +32 472 72 02 44

* Het telefoonnummer en e-mailadres dienen enkel om contact met u op te nemen. Ze worden verder niet bewaard als persoonlijk gegeven en dienen niet om u te identificeren